Retournering

Retournering

Wanneer u niet helemaal tevreden bent met de geleverde artikelen, heeft u het recht deze binnen 14 dagen te retourneren. Sweet Crochet Kylie zal ervoor zorg dragen dat het aankoopbedrag wordt gecrediteerd exclusief de verzendkosten van retourneren. De verzendkosten voor een retour gestuurd artikel zijn voor eigen rekening. Daarnaast dient het artikel zich in de originele staat te bevinden, met alle bijbehorende accessoires. 

Wanneer u een retournering wilt aanmelden, dient u het onderstaande retour formulier in te vullen. Wanneer het artikel in goede staat is ontvangen door Sweet Crochet Kylie, zal het aankoop bedrag aan u gecrediteerd worden.

Uitzonderingen

Artikelen die met korting zijn geleverd en/of beschadigd zijn ontvangen door Sweet Crochet Kylie, kunnen niet retour gestuurd worden. Ook producten die exclusief zijn aangeboden kunnen niet retour gestuurd worden. 

Daarnaast wijs ik u graag op onderstaand artikel 6a uit de algemene voorwaarden

Artikel 6a:

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
  4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 


 

Retourformulier